Site Overlay

Sempozyum Programı

‘Gıda Alerjenleri, Bulaşanları ve Sağlık Açısından Önemi’ Sempozyum Programı

24-25 HAZİRAN 2021

09.35-09.45 ‘Açılış Konuşması’ Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

24 Haziran 2021

I. Oturum: 09.50-12.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM

09.50-10.20 Prof. Dr. Deniz ERTEM ŞAHİNOĞLU, Marmara Üniversitesi  

                       ‘Günümüzde Gluten ve Buğday İlişkili Hastalıklar’

10.25-10.45 Doç. Dr. F. Esra T. GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi  

                       ‘Çölyak Hastalığına Diyetsel Yaklaşım’

10.50-11.10 Oya ÖZDEN, Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                       ‘Gıda Alerjenleri,  Bulaşanlar ve Çölyak’

11.15-11.35 Dr. Yaşar Özlem ALİFAKİ, Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı

                      ‘Glutensiz Fırıncılık Ürünlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar’

11.40-12.00 Soru-Cevap

12.00-13.00 Öğle Arası

II. Oturum: 13.00-15.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevim KÖSE

13.00-13.20  Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM, Avrasya Üniversitesi

                          ‘Gıda Güvenliğinde Aflatoksinler’

13.25-13.45  Prof. Dr. Fatih ÖZOĞUL,  Çukurova Üniversitesi 

                       ‘Tetrodoksin ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi’

13.50-14.10  Prof. Dr. Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU,  Necmettin Erbakan Üniversitesi 

                       ‘Gıdalarda Ağır Metal Kontaminasyonları’

14.15-14.35  Dr. Öğr. Üyesi Cansu Ekin GÜMÜŞ, Ankara Üniversitesi 

                       ‘Bitkisel Yağ Rafinasyonunda 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) ve Glisidil Esteri

                       (GE) Oluşumu ve Halk Sağlığı Açısından Önemi’

14.40-15.00  Öğr. Gör. Taner ERKAYMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi

                       ‘Gıdalardaki Kimyasal Kirleticiler ve Kalıntıların Sağlık Açısından Önemi’

15.05-15.25 Öğr. Gör. Bekir TUFAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

                     ‘Alg Toksinleri Kaynaklı Gıda Zehirlenmeleri’

15.30-15.45  Soru-Cevap

25 Haziran 2021

I. Oturum: 10.00-12.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM

10.00-10.20  Prof. Dr. Aziz EKŞİ, Norda YILDIZ AGOPYAN, Ayvansaray Üniversitesi 

                       ‘Gıdalarda Proses Bulaşanlarının Oluşumu ve Azaltılması’

10.25-10.45  Prof. Dr. Sevim KÖSE, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

                       ‘Su Ürünlerinde Biyojenik Aminler ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi’

10.50-11.10 Dr. Öğr. Üyesi Eda DEMİROK SONCU, Ankara Üniversitesi

                       ‘Gıdalardaki Tehlike: Ambalaj Materyalinden Bulaşan Migrasyonu’

11.15-11.35  Öğr. Gör. Aydan BÜYÜKBENLİ YATMAZ, Akdeniz Üniversitesi

                       ‘Dumanlanmış Gıda Ürünlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Oluşumu ve    

                        Sağlık Üzerine Etkisi’

11.40-12.00  Soru-Cevap

12.00-13.00 Öğle Arası

II. Oturum: 13.00-15.35

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevim KÖSE

13.00-13.20 Prof. Dr. Elif KARAKOÇ AYDINER, Marmara Üniversitesi 

                      ‘Çocuklarda İnek Sütü Protein Alerjisi’

13.25-13.55 Dr. Öğr. Üyesi Şule AKTAÇ, Marmara Üniversitesi 

                      ‘Besin Alerjisine Diyetsel Yaklaşım’

14.00-14.20 Dr. Öğr. Üyesi Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER, İstanbul Okan Üniversitesi

                         ‘Gıda Alerjenleri Farkındalığı ve Tüketicilerin Korunması’

14.25-14.45  Öğr. Gör. Zehra Margot ÇELİK, Prof. Dr. Elif KARAKOÇ AYDINER, Arş. Gör. Simay

                       KUNDAKÇI, Dr. Öğr. Üyesi Şule AKTAÇ, Doç. Dr. F. Esra T. GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi 

                       ‘Besin Alerjisi Tanısına Göre Ebeveynlerin Besin Satın Alma Alışkanlıklarının 

                        Karşılaştırılması’

14.50-15.10 Dyt. Büşra DOKUZ MURAT, Dr. Öğr. Üyesi Şule AKTAÇ, Marmara Üniversitesi, Dr. Öğr.  

                       Üyesi Ülgen İlknur KONAK, Avrasya Üniversitesi 

                       ‘Glutensiz Fonksiyonel Bar Üretimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi’

15.10-15.30  Soru-Cevap 

15.30-15.40 KAPANIŞ