Site Overlay

Önemli Bilgiler

  • Bildiriler araştırma veya derleme sunumu şeklinde hazırlanacaktır.
  • Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları ile ilgili sempozyum mail adresinden sorumlu yazarın mail adresine e-posta gönderilerek bilgi verilecektir.
  • Sadece sempozyum mail (gabsavrasya@gmail.com) adresine gönderilen bildiri özetleri değerlendirilecektir.
  • Kabul edilen bildirilerin tamamı SÖZLÜ sunum olarak gerçekleştirilecektir.
  • Kabul edilen sözel bildiri sunumları 15 dk’yı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
  • Bilimsel Kurul çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir.
  • Sadece kabul edilen bildirilerin tam metni sempozyuma ait kitapta (e-kitap) yayınlanacaktır.
  • Tam metin yazım kuralları kabul edilen bildirilerin duyuru tarihinde ilan edilecektir.
  • Sempozyuma katılan katılımcılara sempozyum sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.