Site Overlay

Kurullar

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Kenan İNAN
Avrasya Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM, Avrasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ülgen İlknur KONAK, Avrasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şule AKTAÇ, Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Damla SARI, Avrasya Üniversitesi

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Elif KARAKOÇ AYDINER , Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih ÖZOĞUL , Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM , Avrasya Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem CERTEL , Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Sadettin TURHAN , Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Sevim KÖSE , Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. F. Esra T. GÜNEŞ , Marmara Üniversitesi
DOÇ. DR. Sultan ARSLAN TONTUL , Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin SEYLAN KÜŞÜMLER , Okan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eda DEMİROK SONCU , Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şule AKTAÇ , Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ülgen İlknur KONAK , Avrasya Üniversitesi

Sempozyum Sekretaryası

Öğr. Gör. Damla SARI
Esra YALÇINALP

Mail : gabsavrasya@gmail.com